CHEVROLET MALIBU

 

Produced By Ei Studio.Inc & Bemammoth Culture & Media

Producer: Oliver Wang
Line Producer: Zheheng Hong
Director/D.P: Xiaoyang Jin
Editor: Tao Tang, Amy Lee
and Xiaoyang Jin
Second Camera: Zhangbolong Liu
Ac: Jianxi Zhang

Beijing Crew

Camera: Zheng An
Pa: Shengmei Bao

Music Dirty Work By Welshly Arms
Licenced From Musicbed.Com