LIGHT

Producer: Yan Zheng, Zheheng Hong

Photographer: UMI TAN

Stylist: Yan Zheng

Hair Stylist: Ken See

Makeup: Nana Hiramatsu

DP: Zheheng Hong

Video Editor: Xiaoyang Jin

Assistants: Xun He, Emma Yi, Jiazhen Song, Xin Pan