LIGHT


Producer: Yan Zheng, Zheheng Hong
Photographer: Umi Tan
Stylist: Yan Zheng
Hair Stylist: Ken See
Makeup: Nana Hiramatsu
DP: Zheheng Hong
Video Editor: Xiaoyang Jin
Assistants: Xun He, Emma Yi, Jiazhen Song, Xin Pan