CHINA TELECOM COMMERCIAL 2018


 

director: yi Lin

1st Assistant Director: Tiange Sun

CINEMATOGRAPHER: Stray Chen

1st AC: Chang Su, Brad Nelson

2nd AC: Zhican Tu, Xun He

Gaffer: Wenxuan Shen

Grip: Xiaomeng Lu

Sound Mixer: Youwhan Choi, Eamon Redpath

Production Designer: Yu-hsuan 

Art Assistant: Violeta Boix Domenech, Eduard Prunache, Angie Urrea 

HMU: Ruth Black

Editor: Haoming Xu

Produced By Ei Studio, Inc.