TIAN’S fusion


Staring
tian Zhu

senior producer: rong wang
executive PRODUCER: han yan   siyang qi
director: yi lin
cinemaTOGRAPHER: xun he
ediTOR: yi lin
production designer: yuki nakamura
designer: danyang yang
make-up: hui chen
ASSISTANT director: Anqi Peng
executive producer: bingying yi
assistant producer: fangsi xu
production assistant: tyron shi
1st AC: Ren fang Ke
2nd AC: mengxiong Li
dit: siyang qi
still photographer: xiuwen zhao
Sound mixer: Sasha larco
gaffer: Dan Wang
key Grip: rob piserachia
Grip: chongdao  ma

second unit

cinematographer: Xun He
Assistant Camera: Siyang Qi
assistant Camera: qianyao Liu
gaffer: CHongdao Ma
production designer: shixiong qian
ADR: zhiliang Cai

special Thanks to sinovision

Produced By Ei Studio, Inc.