Elle Men × Hugo Boss


Staring
Wallace Huo 霍建华

Chinese team

executive PRODUCER: baojian li
director: yu wang
writer: yu wang   jiahao bai
CINEMATOGRAPHER: boyun Zhao
editor: boyun zhao
COLORIST: manqiu Cai
Production coordinator: joe
marketing director: xiaobin hu
stylist: Yo Yo

American team

Producer: RenFang Ke
Assistant Producer: Yi lin(Ei Studio)  Chen He
Cinematographer: Xun He  Xiaoyang jin  Kao Cheng Kai  
Assistant Camera: Arseniy Grobovnikov

Produced By Ei Studio, Inc.