COSMO CHINA OCTOBER 2016

 

ROOM 237


Photographer: Charles Puyuan Guo
Editor: Qiong Fan, Sally
Producer: Yan Zheng
Makeup: Lingyi Tai
Hair: John Zhang @AndyCreation
Model: Clara Christine (Women360)
Production Assistant: Jing Shi
Photo Assistant: Qingjian Meng, Mengmeng Lu
Wardrobe Assistant: Zoe
Design: Wenqi

 
 

ON THE ROAD


Photographer: Charles Puyuan Guo
Editor: Qiong Fan, Sally
Producer: Yan Zheng
Makeup: Qian Wang
Hair: John Zhang @AndyCreation
Model: Annie Montgomery (Photogenic LA)
Production Assistant: Jing Shi
Photo Assistant: 
Qingjian Meng, Xiao Xu
Wardrobe Assistant: Zoe
Design: Chichi