COSMO CHINA

 

Produced by EI Studio.Inc & beMammoth Culture & Media

Producer: Oliver Wang
Line Producer: Zheheng Hong
Director/D.P: Xiaoyang Jin
Editor: Tao Tang, Amy Lee
and Xiaoyang Jin
Second Camera: Zhangbolong Liu
AC: Jianxi Zhang
Beijing Crew
Camera: Zheng An
PA: Shengmei Bao

Music Dirty Work by WELSHLY ARMS
Licenced from Musicbed.com